Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 30 Ιαν., 2022