Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 30 Οκτ., 2022

 
----------------------------------