Αποστολικόν και Ευαγγελικόν Ανάγνωσμα 

Κυριακής 31 Ιουλίου, 2022