Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 4 Δεκ., 2022

----------------------------