Αποστολικόν Και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 4 Σεπτ., 2022