Αποστολικόν και Ευαγγελικόν Ανάγνωσμα 

Κυριακής 5 Ιουνίου, 2022

--------------------------------