Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 6 Φεβ., 2022

-------------------------