Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Κυριακής 6 Νοε., 2022

-----------------------------