Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 8 Ιαν., 2023