Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Κυριακής 9 Οκτ., 2022

---------------------------------