"Μαρτύριο Και Μαρτυρία"

 από την 

Πρεσβυτέρα Ευανθία Αχιλλέως