Προσευχη στον Άγιο Ιούδα τον Θαδδαίο

 

Αγιότατε Απόστολε, Άγιε Ιούδα Θαδδαίε, πιστέ υπηρέτη και φίλε του Ιησού,

η Ορθοδοξία, σ’ όλο τον κόσμο σε τιμά και σε επικαλείται ως Προστάτη των απελπισμένων υποθέσεων, αυτών για τις οποίες έχει χαθεί κάθε ελπίδα.

Προσευχήσου για εμένα.

Είμαι τόσο απελπισμένος-η και μόνος-η.

Σε ικετεύω κάνε χρήση αυτής της ιδιαίτερης Χάρης που σου έχει δοθεί, να φέρνεις ορατή και γρήγορη βοήθεια όπου δεν υπάρχει καμία σχεδόν ελπίδα βοήθειας. Βοήθησέ με τούτη την ώρα της ανάγκης, για να μπορέσω να λάβω την παρηγοριά και την βοήθεια της Αγίας Τριάδας, σε όλες τις ανάγκες, δοκιμασίες και βάσανα

(………….σε αυτό το σημείο εκφράζεται το αίτημά σας)
και να μπορώ να υμνώ τον Χριστό μαζί με Εσένα και με όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς.

Υπόσχομαι ω Ευλογημένε ‘Άγιε Ιούδα Θαδδαίε, να ενθυμούμαι πάντοτε αυτή την μεγάλη Χάρη.

Να σε τιμώ πάντοτε, ιδιαίτερα ως τον πιο δυνατό προστάτη μου και με ευγνωμοσύνη να ενθαρρύνω την ευλάβεια προς σ’ εσένα ΑΜΗΝ.

Άγιε Ιούδα Θαδδαίε προσευχήσου για εμάς και άκουσε τις προσευχές μας.

Είθε το όνομα της Αγίας Τριάδας να λατρεύεται και να υμνείτε από όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς στους αιώνες των αιώνων.

Είθε το όνομα του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού να υμνείται και να δοξάζεται τώρα και παντοτινά.

Ευλογημένο να είναι το όνομα του Ιησού Χριστού εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευλογημένο να είναι το όνομα του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου.

Ευλογημένο να είναι το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Πάτερ Ημών, Ο εν τοις Ουρανοίς,
αγιασθήτω το Όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου
γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον, δώσ’ ημίν σήμερον
και άφεσ’ ημίν τα οφειλήματα ημών
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέτες ημών.
Και μη εισενέγκεις ημάς εις πειρασμόν
Αλλά ρήσε ημάς από του πονηρού, αμήν.

Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών νυν και αεί και την ώρα του θανάτου ημών.

ΑΜΗΝ
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΑ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ