Ανακοινώσεις

 

Κάθε Παρασκευή η ώρα 5:15 μμ

μνημονεύουμε πάντων των  κεκοιμημένων Ορθοδόξων Χριστιανών , 
πατέρων και αδελφών ημών
 
*******************************
 

Η Α΄ Στάσις των Χαιρετισμών την Παρασκευή 6 Μαρτίου

Η Β΄ Στάσις των Χαιρετισμών την Παρασκευή 13 Μαρτίου

Η Γ΄ Στάσις των Χαιρετισμών την Παρασκευή 20 Μαρτίου και

η Δ΄ Στάσις των Χαιρετισμών την Παρασκευή 27 Μαρτίου

Θα ψάλλονται εις τον Άγιο Γεώργιο η ώρα 6:00 μμ

 

******************************************

 

 

 

.