Αρχείο άρθρων

Ευαγγελικά Αναγνώσματα Κυρικαής 16 Ιουνίου, 2013

2013-06-14 16:39
  16 Ιουνίου, 2013 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – (Πραξ. κ΄16-18, 28-36)   Ἐν ταῑς ἡμέρες ἐκείναις, ἔκρινε ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδε γὰρ, εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἀπὸ δὲ τῆς...

Ευαγγέλιο και Απόστολος 9/6/2013

2013-06-05 22:32
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Κυριακή του Τυφλού (Ιωάν, θ’1-38)   Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ Ἰησοῦς, εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς· Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;  Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ,...

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2 /6/2013

2013-05-30 16:51
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ 2 Ιουνίου, 2013 Ο Αποστολος Της Κυριακης (Πράξεις των Αποστόλων ια΄ 19-30) Εν ταις ημἐραις εκείναις διασπαρέντες οι απόστολοι από της θλίψεως της γενομένης επί Στεφάνω διήλθον έως Φοινίκης και Κύπρου και Αντιοχείας, μηδενί λαλούντες τον λόγον ει μη μόνον Ιουδαίοις. Ήσαν δε...

2013-05-27 20:24
  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ   Το εκκλησάκι του Αγίου Δομετίου είναι χτισμένο σε ένα ύψωμα από βράχους με κουφώματα στη νότια πλευρά του Δήμου και ήταν η πρώτη εκκλησία στον Άγιο Δομέτιο. Ο ναός είναι κτίσμα του 17ου αιώνα ή αρχές του 18ου. Ο οικισμός του Αγίου Δομετίου είναι...

Ευαγγέλιο και Απόστολος 29/5/2013 - Μεσοπεντηκοστής

2013-05-22 17:10
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ζ΄ 14 - 30 Τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκε. ἐθαύμαζον οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· Πῶς οὗτος γράμματα οἶδε μὴ μεμαθηκώς; ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με· ἐάν τις θέλῃ...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2013-05-18 20:38
  26 Μαΐου, 2013 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – (Πραξ. θ΄32-42)   Ἐν ταῑς ἡμέρες ἐκείναις, ἐγένετο Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. Εὗρε δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάττῳ, ὃς ἦν παραλελυμένος. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ...
Προϊόντα: 41 - 46 από 46
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5