Απιστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 11 Ιουνίου., 2023

----------------------