Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 3 Σεπτ., 2023

---------------------------------