Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 11 Φεβρ., 2024

--------------------------------