Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

23 Ιουλίου, 2023

---------------------------------