Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 28 Ιανουαρίου., 2024

-------------------------------