Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 Κυριακής 18 Ιουνίου, 2023

-------------------