Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 28 Απρ., 2024

-----------------------