Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Κυριακής 7 Αυγ., 2023

---------------------------------