Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 20 Αυγ., 2023

---------------------------------