Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 17 Δεκ., 2023

-----------------------------