Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Δευτέρας 1 Ιαν., 2024

---------------------------------