Αποστολικον και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Κυριακής 11 Ιουνίου, 2023

``````````````````````````````````