Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 30 Ιουνίου, 2024

---------------------------------