Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ - 14 Ιαν., 2024

---------------------------------------