Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 25 Φεβρ., 2024

-------------------------------