Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Κυριακής 17 Σεπτ., 2023

----------------------------------