Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ 25 Δεκ., 2023

 
-----------------------------