Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Μεγάλης Κυριακής του Πάσχα 

5 Μαΐου, 2024

--------------------------------