Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 7 Ιουλίου, 2024

-----------------------------