Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 4 Φεβρ., 2024

--------------------------