Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Κυριακής 13 Αυγ., 2023

---------------------------------