Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Κυριακής 24 Δεκ., 2023

 

--------------------------------------