Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 27 Αυγ., 2023

-------------------------