Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 21 Απρ., 2024

---------------------------------