Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Κυριακής 24 Σεπτ., 2023

--------------------------