Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ - 21 Ιαν., 2024

--------------------------------