Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 7 Απρ., 2024