Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 3 Mαρτίου., 2024

------------------------------