Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ- 6 Ιαν., 2024

----------------------------------