Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 3 Δεκ., 2023

-----------------------------------