Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 14 Απρ., 2024

------------------------------