Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 10 Σεπτ., 2023

----------------------------------