Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

 ΚΥΡΙΑΚΗΣ - 7 Ιαν., 2024

------------------------------