Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Κυριακής 6 Αυγ., 2023

------------------------------