Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 30 Ιουλίου, 2023

-------------------------------------