Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Κυριακής 16 Ιουλ., 2023

========================
------------------------------------